หางาน   สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ


ฝากประวัติ สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ เข้าระบบ แก้ไขประวัติ
บริษัทสมัครสมาชิก ประกาศงาน หาประวัติ อัตราโฆษณา
เครื่องมือหางาน สมัครงาน
Keyword


จังหวัด/ภาค
ประเภทงาน


เขต (เฉพาะกรุงเทพ)ผลการหางาน พบงาน 17 งาน

1. นักศึกษาฝึกงานกราฟฟิก

บริษัท พายซอฟท์ จำกัด

ช่วยงานด้านกราฟฟิกดีไซน์ วันที่ 5 พ.ค. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
พญาไท ราชเทวี สานเสนใน ดินแดง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
2. Senior web graphic designer

บริษัท พายซอฟท์ จำกัด

ออกแบบและดูแลงานด้านกราฟฟิคดีไซน์เว็บของบริษัท วันที่ 5 พ.ค. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน 20,000 -30,000
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
พญาไท ราชเทวี สานเสนใน ดินแดง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
3. Junior System Analysis - Technical Writer

บริษัท พายซอฟท์ จำกัด

สัมภาษณ์ความต้องการของลูกค้า วิเคราะห์เพื่อวาด flow ระบบการทำงาน จัดทำเอกสาร proposal เสนองานลูกค้า วันที่ 5 พ.ค. 2553
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
พญาไท ราชเทวี สานเสนใน ดินแดง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
4. พนักงานขาย (Sales Representative)

บริษัท พายซอฟท์ จำกัด

ประสานงานขาย จนกระทั่งปิดการขาย และให้คำปรึกษากับลูกค้า ทางโทรศัพท์ และอินเทอร์เน็ต วันที่ 5 พ.ค. 2553
อัตรา 3
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
พญาไท ราชเทวี สานเสนใน ดินแดง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
5. Flash Programmer

บริษัท พายซอฟท์ จำกัด

- พัฒนาโปรแกรมที่มี flash เป็นองค์ประกอบ ซึ่งสามารถเขี่ยน script โปรแกรมเชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูล DB วันที่ 5 พ.ค. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
พญาไท ราชเทวี สานเสนใน ดินแดง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
6. System Administrator

บริษัท พายซอฟท์ จำกัด

- ติดตั้ง ดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย ระบบ Unix, Linux, Windows และ Firewall
- research
วันที่ 5 พ.ค. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
พญาไท ราชเทวี สานเสนใน ดินแดง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
7. Customer Support

บริษัท พายซอฟท์ จำกัด

ติดตามและดูแลลูกค้า บริการหลังการขาย ให้คำปรึกษากับลูกค้าทางโทรศัพท์ และอินเทอร์เน็ต วันที่ 5 พ.ค. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
พญาไท ราชเทวี สานเสนใน ดินแดง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
8. Internet Marketing

บริษัท พายซอฟท์ จำกัด

- ทำ Internet Marketing ให้กับ เว็บของ บริษัท หรือลูกค้า เพื่อให้ได้มีผู้เข้าชมเว็บไซต์สูงขึ้นอย่างม วันที่ 5 พ.ค. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
พญาไท ราชเทวี สานเสนใน ดินแดง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
9. Sales – Website

บริษัท พายซอฟท์ จำกัด

- โทรศัพท์หาลูกค้า และนัดเพื่อเข้า present กับลูกค้า
- ดูเว็บไซต์ทุก ๆ ประเภทธุรกิจ เพื่อนำมาพัฒนาเ
วันที่ 5 พ.ค. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
พญาไท ราชเทวี สานเสนใน ดินแดง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
10. System Analyst

บริษัท พายซอฟท์ จำกัด

ทำหน้าที่เป็นผู้วิเคราะห์ระบบงานการพัฒนา software ตั้งแต่เริ่มต้นจนครบกระบวนการ software engineering วันที่ 5 พ.ค. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
พญาไท ราชเทวี สานเสนใน ดินแดง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
11. Sale Support

บริษัท พายซอฟท์ จำกัด

ประสานงานขาย จนกระทั่งปิดการขาย และให้คำปรึกษากับลูกค้า ทางโทรศัพท์ และอินเทอร์เน็ต วันที่ 5 พ.ค. 2553
อัตรา 3
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
พญาไท ราชเทวี สานเสนใน ดินแดง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
12. Web Master - Website Coordinator

บริษัท พายซอฟท์ จำกัด

ใช้ความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการ คิดมุก หรือไอเดียวแปลก ๆ ทั้งในรูปแบบสนุก ๆ หรือแบบเรียบร้อย ๆ สำห วันที่ 5 พ.ค. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
พญาไท ราชเทวี สานเสนใน ดินแดง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
13. นักศึกษาฝึกงาน

บริษัท พายซอฟท์ จำกัด

Update ข้อมูล ลง Content ในเว็บไซต์

สิ่งที่จะได้รับเมื่อจบจากการฝึกงาน
• ได้รับใบผ่านงานจากบริษั
วันที่ 5 พ.ค. 2553
อัตรา 8
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
พญาไท ราชเทวี สานเสนใน ดินแดง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
14. Tele-sale

บริษัท พายซอฟท์ จำกัด

เสนอขายสินค้า และบริการให้กับลูกค้า ทางโทรศัพท์ โดยเป็นสินค้าประเภท Internet เช่น Website, SMS และอื วันที่ 5 พ.ค. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
พญาไท ราชเทวี สานเสนใน ดินแดง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
15. Web Designer

บริษัท พายซอฟท์ จำกัด

ออกแบบเว็บและกราฟฟิก สำหรับลูกค้าของบริษัท วันที่ 5 พ.ค. 2553
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
พญาไท ราชเทวี สานเสนใน ดินแดง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
16. Developer / Application Programmer

บริษัท พายซอฟท์ จำกัด

พัฒนาโปรแกรม Web-based application ด้วย PHP, ASP.NET, C#, Java วันที่ 5 พ.ค. 2553
อัตรา 4
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
พญาไท ราชเทวี สานเสนใน ดินแดง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
17. NET programmer - Active Report

บริษัท พายซอฟท์ จำกัด

พัฒนาโปรแกรม สร้าง report จากฐานข้อมูล mySQL ด้วยโปรแกรม .NET และ Crystal report ที่สามารถแสดงบนเว็บ วันที่ 5 พ.ค. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
พญาไท ราชเทวี สานเสนใน ดินแดง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  


[1]

ขณะนี้อยู่หน้าที่ 1 จากทั้งหมดที่พบ 1 หน้า


ความสวย ความงาม , รีวิวเครื่องสำอาง , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , เสื้อผ้าแฟชั่น , ความรัก , ดูดวง , กินเที่ยว , วาไรตี้ , ข่าวใหม่ , ข่าวดารา , MeawZa , LemonToday , CafeDD , GigGog , SiamSee , ThaiGood , SocialSiam , GossipSiam , ThaiNewsOnline , THLady , ThaiPromote , Topic2u , ท่องเที่ยว , เคสไอโฟน6 , หางาน , ร้านค้าออนไลน์ , ร้านค้าออนไลน์ฟรี